Systeeminen konstellaatio
Näkymätön dynamiikka näkyväksi

Systeeminen konstellaatio on menetelmä, jolla voidaan tutkia ja kehittää mitä tahansa ihmissysteemiä ja sen hyvinvointia sekä auttaa ihmisiä löytämään ratkaisuja elämänsä tärkeisiin kysymyksiin. 

Menetelmän käyttö perustuu systeemiseen ymmärrykseen siitä, millaisia periytyviä voimia yksilöön ja koko yhteisöön kohdistuu.

Konstellaatio tuo esille uutta informaatiota ja uusia ideoita tuttuihin asioihin. Se lisää ymmärrystä niin omasta ja läheisten elämistä kuin organisaatioiden toiminnasta.

Systeeminen konstellaatio sisältää kolme eri muotoa: perhekonstellaatio, organisaatiokonstellaatio ja yhteiskunnalliset konstellaatiot.

Perhekonstellaatio auttaa meitä ymmärtämään elämämme nykyhetken ongelmia uudesta, laajemmasta näkökulmasta. Sen avulla aukeaa mahdollisuus havainnoida ja tutkia perheen dynamiikkaa ja alitajuisia rooleja, tehtäviä ja malleja, jotka olemme ottaneet kantaaksemme. Työskentelyn avulla voimme avata vanhoja solmuja, hyväksyä menneisyyden siten kuin se tapahtui, löytää oman luonnollisen paikan perheessämme ja lisätä mahdollisuuksiamme kokea onnellisuutta elämässämme.

Organisaatiokonstellaatio auttaa organisaatioita ja niissä olevia ihmisiä kehittämään toimintaansa. Sen tarkoituksena on tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat organisaation menestykseen ja sen ihmisten hyvinvointiin. Systeemistä konstellaatiota voidaan  käyttää johtamisen kehittämisessä, kehityshankkeissa, työnohjauksessa ja coachauksessa sekä strategian ja tuotteiden kehittämisessä. Systeemisellä konstellaatiolla voidaan tavoittaa informaatiota, johon ei pelkästään puhumalla päästä käsiksi.  Organisaatiokonstellaatiossa kehittämisen kohde on organisaatio ja sen ihmiset. Siinä ei käsitellä yksityisasioita.

Systeeminen konstellaatio -työskentely voi tapahtua ryhmä- ja yksilöohjauksena.