Solution Cafe
Mahdollisuus kuunnella ja tulla kuulluksi

Solution Cafe - ratkaisukahvilassa keskustellaan valmentavalla työotteella kahvilamaisessa ilmapiirissä


Tilaisuuteen osallistujat saavat kokemuksen kuulluksi tulemisesta sekä uusia oivalluksia ja näkökulmia omaan asiaansa. Jokainen saa puhua haluamastaan itselleen merkittävästä asiasta osittain stukturoidun menetelmän avulla.

Tilaisuuden aikana jokainen saa tilaisuuden olla valmennettavana/ohjaajana ja valmentajana/ohjattavana valmiiden ratkaisukeskeisten kysymysten avulla. Esimerkkejä kysymyksistä:

 • Mikä sinua innostaa tehtävässäsi/tavoitteessasi?
 • Millainen toiminta/suhtautuminen on auttanut sinua eteenpäin tässä tilanteessa?

 • Mistä tiedät edistyväsi/eteneväsi oikeaan suuntaan?

 • Mitä voisit tehdä seuraavaksi?

 • Mikä tässä keskustelussa on tänään ollut hyödyllistä? Mitä otat mukaasi?

Osallistujat opettelevat käytännössä, miten tukea ratkaisukeskeistä, arvostavaa keskustelutapaa  ja miten sitä voi soveltaa omaan aiheeseensa:

 • keskittynyt kuuntelu
 • oivalluttavien kysymysten kysyminen,
 • toiveiden ja toivotun lopputuloksen kartoittaminen,

 • huomion kiinnittämistä siihen, mikä jo toimii ja mikä voisi olla mahdollista tulevaisuudessa,

 • vahvuuksien ja voimavarojen löytämistä itsessä ja muissa sekä

 • edistymisen arviointia.

Tilaisuuteen osallistujien ei tarvitse tuntea ennestään ratkaisukeskeisestä lähestymistapaa. Tilaisuudessa saa ohjeita ja välineitä siitä, miten osallistua haluamaansa keskusteluun - valmentajan ja valmennettavan roolissa.

Aikaa tarvitaan 1,5 - 2 h. Prosessi tapahtuu 3-4 hengen ryhmissä näille
jaettujen valmiiden kysymysten avulla. Tilaisuuteen tarvitaan vähintään kolme osallistujaa, maksimimäärää ei ole.

Tuloksena on energinen ja innostunut olo!

Ota yhteyttä soittamalla tai sähköpostitse