Ratkaisukeskeinen työyhteisö
Kuinka se tehdään

Ratkaisukeskeinen työyhteisö

Ratkaisukeskeiset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot

Koulutuksessa perehdytään Furmanin ja Aholan (2010) määrittelemiin kuuteen yhteistyötaitoon, jotka ovat keskeisimpiä työyhteisön hyvinvoinnin ja innostavan ilmapiirin rakentamisessa:

Osio 1 Onnistuminen
Miten luot työyhteisöösi positiivisen ilmapiirin

Osio 2 Coaching
Miten motivoit työtovereitasi ja itseäsi

Osio 3 Ongelmien ratkaiseminen
Miten ratkaiset ongelman rakentavasti

Osio 4 Toisiin vaikuttaminen
Miten annat kriittistä palautetta arvostavalla ja vaikuttavalla tavalla

Osio 5 Kritiikin vastaanottaminen
Miten vastaat kriittiseen palautteeseen rakentavasti

Osio 6 Loukkaantumisten sopiminen
Miten sovittelet loukkaantumiset

Kohderyhmät:
Työyhteisöt, joissa halutaan perehtyä edellä mainittuun kuuteen yhteistyötaitoon, jotka ovat keskeisimpiä innostavan työilmapiirin rakentamisessa.
Esimiehet, jotka haluavat tietoisesti vaikuttaa siihen, minkälainen työyhteisön ilmapiiri on, miten ihmiset viihtyvät työssään ja miten heidän välinen yhteistyönsä toimii.

Koulutuksen ihanteellinen kesto on 6 x 2h. Kesto sovitaan tilaajan kanssa. Koulutus sisältää paljon harjoittelua.

Koulutukseen osallistuvat saavat mukaansa Aholan ja Furmanin kirjan Ratkaisukeskeinen työyhteisö ja kuinka se tehdään.

Koulutuspäivän hinta sovitaan tilaajan kanssa.