Ratkaisu-ABC
Ratkaisukeskeisen ajattelutavan tausta ja ajattelutapa ja konkreettisia välineitä arkeen ja työhön

Ratkaisu-ABC -koulutuksessa tutustutaan ratkaisukeskeisyyden taustaan ja perusolettamuksiin.

Koulutus painottaa ratkaisukeskeisten menetelmien käytännön soveltamista erilaisin keskustelu- ja toiminnallisin harjoituksin itsenäisesti, parina ja ryhmänä harjoitellen.

Koulutuksen sisältö:

  • Ratkaisukeskeisyyden tausta ja ajattelutapa
  • Ratkaisukeskeinen lähestymistapa - välineitä työskentelyyn: peruskysymysmallit, asteikkojen käyttö, toive- ja muutostilan määrittely menetelmineen, näkökulman vaihtamisen taito, yhteistyön ja kontaktin luominen ja kommunikointi vastarannan kiisken kanssa.

Koulutukseen osallistuvat saavat mukaansa Ratkaisukeskeisen lähestymistavan välinepaketin.

Koulutuspäivien kesto ja hinta sovitaan tilaajan kanssa. Hintaan sisältyy koulutuksessa jaettava materiaali.