Koulutus
Keinoja muutokseen - vuorovaikutusta ja yhteistyötä

Käytännöllistä koulutusta hyvinvointia, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja tukevista ajattelutavoista ja menetelmistä työyhteisöille

Käytän koulutuksissani valmentavia ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä työyhteisön omien voimavarojen, vahvuuksien, onnistumisten ja oivallusten löytymiseksi.

Koulutuksissani korostuu osallistaminen sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot luottamuksellisen, turvallisen, yhteistyökykyisen ja avoimen työyhteisön luomiseksi.

Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan tilaajan tarpeiden mukaan.

Alla on esimerkkejä koulutustarjonnasta:

Ratkaisukeskeinen työyhteisö -koulutuksessa perehdytään Furmanin ja Aholan (2010) määrittelemiin kuuteen yhteistyötaitoon, jotka ovat keskeisimpiä työyhteisön hyvinvoinnin ja innostavan ilmapiirin rakentamisessa.

Toiminnalliset menetelmät ohjaustyössä -koulutuksessa opitaan käyttämään toiminnallisia menetelmiä ohjausprosessin eri vaiheissa ja harjoitellaan menetelmien käyttämistä.

RatkaisuABC-koulutuksessa tutustutaan ratkaisukeskeisyyden taustaan ja perusolettamuksiin.

Koulutus painottaa ratkaisukeskeisten menetelmien käytännön soveltamista erilaisin keskustelu- ja toiminnallisin harjoituksin itsenäisesti, parina ja ryhmänä harjoitellen.

Tällä lomakkeella voit lähettää viestin sähköpostitse.

Ole hyvä ja lähetä yhteystietosi.